Category Archives: Opere i baleti

Aida

Ismail Paša naručio je od Verdija operu sa sadržajem iz istorije starog Egipta, koja je trebalo da bude izvedena u januaru 1871. godine…

Đani Skiki

„Đani Skiki“ je komična opera u jednom činu Đakoma Pučinija. Bazirana je na priči koja se pominje u Danteovoj „Božanskoj komediji“

Norma

Lirska tragedija – „Norma“ – delo je italijanskog kompozitora Vinćenca Belinija. Libreto za ovu operu napisao je Feliče Romani, prema istoimenom tragičnom delu Aleksandra Sumea. Premijerno izvođenje ove opere bilo […]

Figarova ženidba

Komičnu operu „Figarova ženidba“, ili „Ludi dan“ (Le nozze di FIgaro, ossia la folle giornata) napisao je 1786. godine Wolfgang Amadeus Mocart, prema istoimenoj pozorišnoj komediji francuskog književnika Bomaršea. Libreto […]

Seviljski berberin

Komična opera u dva čina (tri slike), italijanskog kompozitora Đoakina Rosinija. Libreto je napisao Sterbini, prema istoimenoj komediji Bomaršea. Premijerno je izvedena 20. februara 1816. godine, u Rimu. Lica: Figaro, […]

Karmen

Opera u 4 čina, francuskog kompozitora Žorž Bizea (Georges Bizet). Bazirana je na istoimenoj noveli, koju je napisao Prosper Merime. Libreto su napisali H. Meijak i L. Alevi. Premijerno je […]