Category Archives: Harmonija

Još malo harmonije

Ovde možete preuzeti tekstove o alteraciji II stupnja (na više i na niže), kao i tekst o vantonalnim dominantama. Postaviću i tekst sa definicijama nekih od osnovnih pojmova u harmoniji. […]

Alteracije

Evo i prvog dela teksta o alteracijama u harmoniji: alteracije (pdf,52kb). U ovom delu možete saznati nešto o alteracijama (uopšteno), o pravilima za razrešenje alterovanih tonova, kao i o tome […]

Harmonija

Skripta iz harmonije o kojoj je bilo reči na prvoj strani. Podeljena je na lekcije, koje su date u PDF formatu. Nadam se da će vam biti od pomoći… Trozvuci […]