Tema: Putovanje kroz vreme

Trijumf

Karl Orf, nemački kompozitor XX veka, bio je poznat po svom delu Karmina Burana. Ova scenska kantata predstavlja prvi deo trilogije nazvane Trijumf, u čiji sastav ulaze i Katuli Karmina i Trijumf Afrodite…

Muzičke slike

Njegove najpoznatije kompozicije su opera „Boris Godunov“, orkestarska poema „Noć na golom brdu“, kao i klavirska svita „Slike sa izložbe“. Ova svita posvećena je prijatelju Musorgskog, slikaru Viktoru Hartmanu…

Olujna noć

Bio je jedan od prvih kompozitora koji nije bio pod patronatom dvora ili crkve. Izdržavao se svojim radom, komponovanjem, držanjem koncerata, podučavanjem, a bilo je i puno onih koji su mu dobrovoljno finansijski pomagali…

Brodolom

Za vreme Prvog svetskog rata održao je koncert u Njujorku za američkog predsednika Vilsona. Prilikom povratka iz SAD-a propustio je brod koji je išao direktno za Španiju, tako da je morao da ide preko Engleske i Francuske…