Tag Archives: Vert

Madrigalista

Vert je bio jedan od najboljih madrigalista kasnog 16-og veka. Napisao je preko 230 madrigala, kao i preko 150 duhovnih kompozicija, u kojima je pokazao izuzetnu kontrapunktsku veštinu. Njegovi madrigali bili su veoma napredni…