Tag Archives: Orf

Trijumf

Karl Orf, nemački kompozitor XX veka, bio je poznat po svom delu Karmina Burana. Ova scenska kantata predstavlja prvi deo trilogije nazvane Trijumf, u čiji sastav ulaze i Katuli Karmina i Trijumf Afrodite…