Tag Archives: Moreši

Anđeo Rima

Moreski je učio pevanje kod Kapočija, u katoličkoj crkvi „San Salvatore in Lauro“ u Rimu. Sa samo 15 godina postaje prvi sopran u horu te crkve i redovan član grupe solista koji su nastupali u salonima čuvenih rimskih porodica…