Tema: Malo smeha

Ton „b“

Na jednoj probi Rosinijeve opere „Kir u Vavilonu“, jedna, ne tako talentovana, solo-pevačica insistirala je da dobije vlastitu ariju. Pošto je imala i podršku direktora pozorišta, Rosini je pristao da je sasluša…

Ko je najbolji?

U jednom gradiću u Italiji živele su tri porodice u istom kvartu, koje su se, nezavisno jedna od druge, bavile proizvodnjom violina. Posle više godina, Amati porodica rešila je da poboljša svoju prodaju tako što će u izlog svoje radionice staviti natpis…

Okretač stranica

Gospođa Spelke dobila je „Vilson Stipendiju za Okretanje Strana“, koja joj je omogućila usavršavanje u Izraelu, gde je studirala okretanje strana sa leva na desno. Dobitnica je medalje za okretanje 47 stranica u roku od neverovatnih 30 sekundi!