Category Archives: Istorija muzike

Muzika u antičkoj Grčkoj

Termin Antička Grčka odnosi se ne samo na područje današnje Grčke, već i na sva ostala područja koja su u antička vremena bila naseljena Grcima…

Muzička kultura starih istočnih civilizacija

U zemljama starog istoka (Egipat, Mesopotamija, Kina, Indija i Palestina) socijalna struktura društva bila je potpuno drugačija od one koja je vladala u prvobitnoj društvenoj zajednici. Ekonomsko-socijalno uređenje ovih država […]

Hronologija klasične muzike

Radi lakše orijentacije kroz svet kompozitora, koristite mapu 🙂 (mapa je u pdf formatu i ima 407kb) Zaštićeno Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Serbia licencom.

Muzička kultura prvobitne zajednice

Proučavanjem muzičkog života današnjih primitivnih plemena, može se dobiti slika o životu i muzičkoj kulturi naroda prvobitne ljudske zajednice. U samom početku, muzika je bila u uskoj vezi sa magijom. […]