Category Archives: Skripte

Muzika u antičkoj Grčkoj

Termin Antička Grčka odnosi se ne samo na područje današnje Grčke, već i na sva ostala područja koja su u antička vremena bila naseljena Grcima…

Pregled razvoja harmonije

Evropska muzika do XVII veka bila je zasnovana na starocrkvenim lestvicama – modusima. Do tog vremena nije se znalo za dur i mol, za tonalitete, …

Enharmonska modulacija

Evo i poslednjeg teksta o modulacijama iz kog ćete saznati kada i na koji način se koristi enharmonska modulacija, kao i koji su akordi najpogodniji…

Još malo harmonije

Ovde možete preuzeti tekstove o alteraciji II stupnja (na više i na niže), kao i tekst o vantonalnim dominantama. Postaviću i tekst sa definicijama nekih od osnovnih pojmova u harmoniji. […]

Alterovani akordi

U drugom delu teksta o alteracijama možete saznati šta su to alterovani akordi i gde se sve mogu javiti. Takođe postoji i tekst o alteraciji IV stupnja na više, kao […]

Alteracije

Evo i prvog dela teksta o alteracijama u harmoniji: alteracije (pdf,52kb). U ovom delu možete saznati nešto o alteracijama (uopšteno), o pravilima za razrešenje alterovanih tonova, kao i o tome […]

Muzička kultura starih istočnih civilizacija

U zemljama starog istoka (Egipat, Mesopotamija, Kina, Indija i Palestina) socijalna struktura društva bila je potpuno drugačija od one koja je vladala u prvobitnoj društvenoj zajednici. Ekonomsko-socijalno uređenje ovih država […]

Modulacija po grupama

Sledi nastavak skripte iz harmonije: Stepen kvintnog srodstva i modulacija u tonalitete I, II, III i IV grupe. Ceo tekst možete preuzeti ovde:  modulacija (pdf, 62kb) 🙂 Ovaj tekst o […]